Iskolák

Diákjaink az alábbi iskolákból érkeztek:

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium céljául tűzte ki, hogy a kerettanterv megfelelő mélységű elsajátítása mellett segít a tanulóknak abban, hogy alapkészségeiket és kreativitásukat a lehető leghatékonyabban fejleszthessék az iskolában eltöltött időszak alatt. Emellett elkötelezettek a hátrányos helyzetű tanulók segítésében is. Az iskola mérhető eredményei alapján jelenleg is az ország első számú középiskolája címet birtokolja. 


ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola gyakran szerepel előkelő helyen a gimnáziumok eredményességét összegző listákon. Persze az, hogy a gyakran csak elit iskolaként emlegetett intézmény ilyen jó hírnek örvend, nem elegendő a diákok eredményességéhez. A jól szervezett szülői közösség, a Diák Önkormányzat, a versenyek, sportesemények, színes iskolai programok mind-mind hozzásegítik az intézményt ahhoz, hogy a diákok ne csak jól érezzék magukat, de teljesítményükkel minden területen tovább öregbítsék az intézmény hírnevét.


Eötvös József Gimnázium

“A nagy múltú iskola a sokéves hagyományoknak megfelelően elsősorban felsőfokú tanulmányokra készít fel. Érettségizett tanulóink többsége sikerrel felvételizik a közgazdasági, a jogi, az orvosi, a bölcsész, a műszaki és a természettudományos felsőoktatási intézményekbe. A gimnáziumunkban folyó oktató-nevelő és pályaválasztásra felkészítő tevékenységnek az a legfőbb jellemzője, hogy sokféle tanulói elképzelés megvalósításához kínál lehetőséget.”


Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskolája (2015/16)

Az intézmény eredeti formájában, és önálló iskolaként első alkalommal 1908-ban nyitotta meg kapuit. Az azóta eltelt évtizedekben számos változáson ment keresztül, míg végül 2015-ben elnyerte jelenlegi formáját. Amellett, hogy az iskola a szakképzés lehetőségeinek különböző ágait kínálja, alapítványa segítségével igyekszik minél nagyobb hangsúlyt fektetni a tehetséggondozásra, a sokoldalú programok szerevezésére, és a kiemelkedő diákok jutalmazására.


Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola (2015/16)

A Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola pedagógusai elkötelezettek amellett, hogy az a tudás átadásában a klasszikus általános iskolai és gimnáziumi oktatás keretein túl a diákokban rejlő személyes tehetség is kibontakozzon. Az iskola kapcsolatot ápol más európai országok diákjaival és részt vesz olyan pályázatokon, ahol több ország tanulói működnek együtt egy-egy tudományos vagy művészeti területen.


Thomas Mann Gimnázium Budapesti Német Iskola


Pesthidegkúti Waldorf Iskola


Móricz Zsigmond Gimnázium


Kispesti Deák Ferenc Gimnázium


Városmajori Gimnázium


Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium


ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium


Babits Mihály Gimnázium


Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Kollégium, Gödöllő